Συνολικές προβολές σελίδας

Translate

Σάββατο 19 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΕ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ» Και με τη «βούλα» όργανα του αντιδραστικού οικοδομήματοςΨηφίστηκαν χτες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τα κόμματα της συμμαχίας των μονοπωλίων, της ΕΕ, Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλδημοκράτες, Φιλελεύθεροι, Πράσινοι και τα κόμματα του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ), οι αντιδραστικοί κανονισμοί της ΕΕ για το καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ιδρυμάτων τους και τη χρηματοδότησή τους από τον ευρωενωσιακό προϋπολογισμό.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 539 ψήφους υπέρ, 103 κατά και 20 αποχές. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απείχε, σε μια προσπάθεια να «θολώσει τα νερά», τη στιγμή που αποδέχεται όλο το αντιλαϊκό στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ.


Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει να συστήνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου να ξεπερνιούνται τα «εμπόδια» λόγω των διαφορετικών νομικών εντύπων ανά χώρα. Το Ευρωκοινοβούλιο και μια «ανεξάρτητη αρχή» θα έχουν την ευθύνη της αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τους νέους κανόνες. Η αρχή, που θα επιλεγεί από τα τρία βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ (Επιτροπή, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο), θα είναι η μόνη υπεύθυνη για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες σχετικά με την καταχώρηση, αλλά και τη διαγραφή από το Μητρώο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων, η ανεξάρτητη αρχή θα μπορεί να ζητά τη λήψη «διορθωτικών μέτρων», ελλείψει των οποίων θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων ή να προβεί στη διαγραφή κόμματος από το Μητρώο, η οποία θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την κοινοτική χρηματοδότηση.

Για την προώθηση της στρατηγικής της ΕΕ

Για τη χορήγηση νομικού καθεστώτος και κονδυλίων από την ΕΕ, προϋπόθεση θα είναι ο «σεβασμός των αξιών» της λυκοσυμμαχίας της ΕΕ. Δήλωση πίστης στην Ευρωένωση και το καπιταλιστικό σύστημα, στην «οικονομία της ελεύθερης αγοράς», στις τέσσερις ελευθερίες της Συνθήκης του Μάαστριχτ, που αποτελούν τις «θεμελιώδεις αρχές» της ΕΕ. Επίσης, απαιτείται η υποβολή του καταστατικού του κόμματος, η λειτουργία του κόμματος να συμμορφώνεται με ό,τι η ΕΕ θεωρεί «εσωκομματική δημοκρατία»Ανάμεσα στα άλλα ζητήματα που υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνει το καταστατικό των ευρωκομμάτων (μέλη, δικαιώματα μελών, εκλογικές διαδικασίες, διαδικασία λήψης αποφάσεων κ.ά.) είναινα περιέχει και διατάξεις για τη «διαφάνεια» (τήρηση βιβλίων, λογαριασμών, δωρεές), δηλαδή το φακέλωμα των μελών του και την παράδοση των ονομάτων και των στοιχείων τους στα όργανα της ΕΕ.

Αυξάνεται το ανώτατο όριο για τις δωρεές από τις 12.000 στις 18.000 ευρώ ανά έτος και ανά δωρητή. Για τις δωρεές άνω των 3.000 ευρώ, τα ονόματα των δωρητών και τα αντίστοιχα ποσά θα δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά, ενώ για ποσά από 1.500 έως και 3.000 ευρώ θα απαιτείται η συγκατάθεση του δωρητή πριν από τη δημοσιοποίηση. Οι συνδρομές των μελών των ευρωκομμάτων επιτρέπονται, απαγορεύεται όμως αυτές να ξεπερνούν το 40% του ετήσιου προϋπολογισμού τους, ώστε να παραμένουν πλήρως εξαρτημένα από την ευρωενωσιακή χρηματοδότηση.

Επιβάλλεται ακόμη πιο ασφυκτικός έλεγχος των οικονομικών των ευρωκομμάτων. Υπόκεινται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της OLAF (της Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΕ), που μπορούν ανά πάσα στιγμή να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στα κόμματα και να ζητάνε οποιαδήποτε στοιχεία και έγγραφα. Τον ίδιο έλεγχο έχουν δικαίωμα να ασκούν και οι εθνικές αρχές (σε συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο) για τα χρήματα που προέρχονται από τους ίδιους πόρους των ευρωκομμάτων.

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
Βαθαίνουν όλα τα αντιδραστικά χαρακτηριστικά των «ευρωκομμάτων»

Με παρέμβασή του για τους νέους κανονισμούς της ΕΕ για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τη χρηματοδότησή τους, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Τούσσας, αιτιολογώντας την καταψήφιση από το ΚΚΕ των δύο κανονισμών τόνισε τα εξής:

«Με τους νέους κανονισμούς βαθαίνουν και ενισχύονται όλα τα αντιδραστικά χαρακτηριστικά των ευρωκομμάτων. Τα κόμματα αυτά, με την ευρωενωσιακή νομοθεσία, αποτελούν όργανα του αντιλαϊκού ευρωενωσιακού οικοδομήματος, υπηρετούν την αντιλαϊκή στρατηγική της ΕΕ και των μονοπωλίων. Η αναγνώριση των ευρωκομμάτων γίνεται με δήλωση πίστης στις "αρχές" της ΕΕ και τη σύγκλιση των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των ευρωκομμάτων και των ιδρυμάτων τους, μέσα από τα καταστατικά τους. Με την εξάρτησή τους από την ευρωενωσιακή χρηματοδότηση, η ΕΕ θέλει να κατευθύνει και να καθοδηγεί τη δράση των ευρωκομμάτων, αστικών και οπορτουνιστικών, να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στη χειραγώγηση εργατικών - λαϊκών συνειδήσεων, ώστε να υπηρετούν αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα των ευρωενωσιακών μονοπωλίων.

Η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και τα άλλα κόμματα του ευρωμονόδρομου, πρωτοστατούν στην οικονομική και πολιτική εμβάθυνση της ΕΕ, προβάλλοντας σαθρά ανυπόστατα αστικά και οπορτουνιστικά ιδεολογήματα. Τα ευρωκόμματα υπηρετούν τους σκοπούς της ΕΕ. Πρωτοστατούν στην επιχείρηση υποταγής της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων στον ευρωμονόδρομο και την εξουσία των μονοπωλίων. Εχουν δεσμευτεί με το πρόγραμμα και το καταστατικό τους να υπηρετούν τις αξίες της ΕΕ, δηλαδή το καπιταλιστικό σύστημα και της έχουν εκχωρήσει το απόλυτο δικαίωμα να αποφασίζει και να ελέγχει διαρκώς τη συμμόρφωσή τους με τα συμφέροντα του κεφαλαίου και της ΕΕ.

Επιβεβαιώνεται στο ακέραιο η θέση του ΚΚΕ για τον αντιδραστικό χαρακτήρα και ρόλο των ευρωκομμάτων. Σήμερα, οι εργαζόμενοι αξιοποιώντας την πείρα τους είναι επιτακτική ανάγκη να δώσουν ηχηρή απάντηση καταδίκης, τιμωρίας της ΕΕ, της ιμπεριαλιστικής ένωσης του κεφαλαίου και των οργάνων της, με όποιο προσωπείο κι αν εμφανίζονται για να εγκλωβίζουν λαϊκές συνειδήσεις. Ενίσχυση - συμπόρευση με το ΚΚΕ σε όλες τις εκλογικές μάχες και στο εργατικό κίνημα. Για τη λαϊκή εξουσία που μπορεί να λυτρώσει τον εργαζόμενο λαό από τα δεσμά της ΕΕ και το χρέος της πλουτοκρατίας, κάνοντάς τον ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου