Η καθαριότητα του Πάρκου «Τρίτση» βασικό μέλημα της ΚΝΕ