Συνολικές προβολές σελίδας

Translate

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

ΝΑΤΟ και κυνήγι Κομμουνιστών πάνε πακέτο

Ο Νόμος περί απαγόρευσης της κομμουνιστικής ιδεολογίας: Ανακοίνωση του ΚΚ Ουκρανίας, 23/12/2014

Πηγή: Solidnet
Μτφρ.: Lenin Reloaded

Οι νομοθέτες των εθνικιστικών-ολιγαρχικών φατριών υπέβαλαν στο κοινοβούλιο το προσχέδιο νόμου για την απαγόρευση της προώθησης της κομμουνιστικής ιδεολογίας στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το ΚΚ Ουκρανίας, ο νόμος δεν παραβιάζει μόνο τα συνταγματικά και ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, αλλά έχει απροκάλυπτα φασιστικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, τα κόμματα και οι ομάδες που εκπροσωπούνται στο ουκρανικό κοινοβούλιο χρησιμοποιούν ανοιχτά τα ναζιστικά σύμβολα, προπαγανδίζουν ελεύθερα την ιδεολογία του φασισμού και του Ναζισμού. Το ΚΚ Ουκρανίας καλεί την προοδευτική διεθνή κοινότητα να καταβάλει κοινές προσπάθειες για την καταπολέμηση του φασισμού, ο οποίος χαίρει σεβασμού στην Ουκρανία και ο οποίος αποτελεί άμεση απειλή όχι μόνο για τους Ευρωπαίους, αλλά για όλη την ανθρωπότητα. Επισυνάπτεται το κείμενο του νόμου.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Περί της απαγόρευσης της προπαγάνδισης της κομμουνιστικής ιδεολογίας στην Ουκρανία

Ο παρών νόμος στοχεύει στην απαγόρευση της προπαγάνδισης της κομμουνιστικής ιδεολογίας, η οποία στην Ουκρανία αποτελεί άμεση συνέπεια της διάπραξης εγκλημάτων ενάντια στην ειρήνη και την ασφάλεια της ανθρωπότητας και την γενοκτονία· να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιων εγκλημάτων στο μέλλον και να εξαλείψει την απειλή προς την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ασφάλεια της Ουκρανίας, για την ιστορική δικαιοσύνη. 

Άρθρο 1. Ορισμοί

Η κομμουνιστική ιδεολογία: είναι ένα σύστημα εννοιών, ιδεών και απόψεων που βασίζονται στη θεωρία της ταξικής πάλης· της δικτατορία μιας κοινωνικής τάξης πάνω στις άλλες· την δηιουργία ενός ολοκληρωτικού κράτους· την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών· την άρνηση του δικαιώματος των λαών και των εθνών στην αυτοδιάθεση· τη μη αναγνώριση του δικαιώματος της ατομικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής· την εδραίωση ενός μονοκομματικού συστήματος· την βίαιη ανατροπή του κρατικού συστήματος.

Προαγωγή της κομμουνιστικής ιδεολογίας: η διασπορά των κομμουνιστικών ιδεών μέσω των ΜΜΕ εκτός αν γίνεται σε μουσεία, σε έργα τέχνης, για σκοπούς έρευνας και/ή ως περιγραφή ιστορικών γεγονότων· τα δημόσια καλέσματα για εδραίωση κομμουνιστικού καθεστώτος στην Ουκρανία· η παραγωγή και/ή η διανομή και η δημοσιότητα προϊόντων που περιέχουν κομμουνιστικά σύμβολα.

Κομμουνιστικά σύμβολα: εθνικές σημαίες και θυρεοί της ΕΣΣΔ, σημαίες ή άλλα σύμβολα που απεικονίζουν τον συνδυασμό σφυριού και δρεπανιού ή προσωπικοτήτων κομμουνιστικών καθεστώτων, ή γεγονότων που σχετίζονται με αντι-ουκρανικές κομμουνιστικές δραστηριότητες (εκτός των μνημείων τα οποία συνδέονται από την απελευθέρωση της Ουκρανίας από τους Ναζί εισβολείς ή την ανάπτυξη της ουκρανικής επιστήμης και πολιτισμού)· τα ονόματα δρόμων, πλατειών, επιχειρήσεων, ινστιτούτων και οργανώσεων που χρησιμοποιούν ονόματα ηγετών του κομμουνιστικού καθεστώτος, τα ονόματα της ΕΣΣΔ, των Σοβιετικών δημοκρατιών τςη ΕΣΣΔ, τα ονόματα που συνδέονται με συνέδρια του ΚΚ, κλπ (εκτός των ονομάτων που συνδέονται με την απελευθέρωση της Ουκρανίας από τους Ναζιστές εισβολείς ή την ανάπτυξη της Ουκρανικής επιστήμης και πολιτισμού).

Άρθρο 2. Απαγόρευση της προπαγάνδισης της κομμουνιστικής ιδεολογίας

1. Απαγορεύεται η προώθηση της κομμουνιστικής ιδεολογίας στην Ουκρανία

2. Οντότητες που προάγουν την κομμουνιστική ιδεολογία, πολιτικά κόμματα, άλλες ενώσεις πολιτών, έντυπα Μέσα που χρησιμοποιούν τις λέξεις "κομμουνισμός", "μαρξισμός", "λενινισμός", "σταλινισμός" αποτελούν βάση για μη εγγραφή και/ή τερματισμό της νομικής οντότητας του πολιτικού κόμματος ή άλλης οργάνωσης· τη μη εγγραφή και τον τερματισμό των έντυπων Μέσων.

3. Στην περίπτωση μη οντοτήτων, πολιτικών κομμάτων και άλλων δημόσιων οργανώσεων, όλες υπόκεινται σε τερματισμό δικαστικά.

4. Στην περίπτωση μη έντυπων Μέσων, η παραγωγή τους τερματίζεται δικαστικά. 

Άρθρο 3. Απαγόρευση κομμουνιστικών συμβόλων

1. Απαγορεύεται η παραγωγή και/ή διανομή και η δημοσιοποίηση κομμουνιστικών συμβόλων, περιλαμβανομένων των αναμνηστικών, σε όλη την ουκρανική επικράτεια. 

2. Τα κομμουνιστικά σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στα μουσεία, τα έργα τέχνης, για σκοπούς έρευνας και/ή για περιγραφές ιστορικών γεγονότων.

Άρθρο 4. Ευθύνη για την παραβίαση της νομοθεσίας περί απαγόρευσης της κομμουνιστικής ιδεολογίας 

1. Τα άτομα που κρίνονται ένοχα για την παραβίαση αυτού του νόμου φέρουν ποινική ευθύνη υπό την εφαρμόσιμη νομοθεσία. 

[...]

1. Η παραγωγή και/ή η διανομή και δημοσιοποίηση κομμουνιστικών συμβόλων, περιλαμβανομένων των αναμνηστικών, και η προαγωγή της κομμουνιστικής ιδεολογίας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι πέντε έτη, ή με φυλάκιση για το ίδιο διάστημα και δήμευση περιουσίας.

2. Οι πράξεις που περιγράφονται στην παράγραφο ένα αυτού του άρθρου, όταν αφορούν άτομο που εκπροσωπεί την κυβέρνηση ή μια οργανωμένη ομάδα, ή χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ, ή είναι κατ' επανάληψη, τιμωρούνται με φυλάκιση από πέντε ως δέκα έτη, είτε μαζί με δήμευση περιουσίας είτε άνευ αυτής.

[...]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου